Lịch khai giảng

Lịch khai giảng

Bên dưới là danh sách các khóa học sẽ khai giảng trong thời gian tới. Bạn vui lòng tham khảo thông tin về địa điểm và thời gian tổ chức, sau đó nhấn vào mục ĐĂNG KÝ - REGISTRATION hoặc điền vào form bên dưới để đăng ký với Mind Coach Vietnam. Chúng tôi vui mừng được đồng hành cùng bạn trong các khóa học tuyệt vời sắp được tổ chức.

1) Khóa ICF Professional Coaching Code: CMA_0818_HCM (4 ngày, 8:30 - 17:30)

 • Địa điểm: TP. Hồ Chí Minh
 • Thời gian: 2-5/8/2018

2) CBD Workshop Develop EQ for Leaders with Professional Coaching
Code: Workshop_0818_HCM (8:30 - 11:00)

 • Địa điểm: TP. Hồ Chí Minh
 • Thời gian: 16/8/2018

3) Khóa Mind Coaching – Huấn luyện Tâm trí Code: MC_0818_HCM (3 ngày, 8:30 - 17:30)

 • Địa điểm: TP. Hồ Chí Minh
 • Thời gian: 17-19/8/2018

4) Khóa Mind Coaching – Huấn luyện Tâm trí Code: MC_0818_HN (3 ngày, 8:30 - 17:30)

 • Địa điểm: TP. Hà Nội
 • Thời gian: 24-26/8/2018

fc70cb61fe4561b8e52e56432d0b4bdf.jpg

1) CBD Workshop Improve Focus ability of Leaders with Growing Mindset Principles
Code: Workshop_0918_HCM (8:30 - 11:00)

 • Địa điểm: TP. Hồ Chí Minh
 • Thời gian: 13/9/2018

2) Khóa Mind Coach Certification - Chứng chỉ Huấn luyện viên Tâm trí Code: MCC_0918_HCM (3,5 ngày, 8:00 - 18:00)

( dành riêng cho Mind Coaching Practitioner)

 • Địa điểm: TP. Vũng Tàu
 • Thời gian: 27-30/9/2018

fc70cb61fe4561b8e52e56432d0b4bdf.jpg

1) CBD Workshop Expand Learning capability of Leaders with Coaching
Code: Workshop_1018_HCM (8:30 - 11:00)

 • Địa điểm: TP. Hồ Chí Minh
 • Thời gian: 18/10/2018

2) Khóa Mind Coaching – Huấn luyện Tâm trí Code: MC_1018_HCM (3 ngày, 8:30 - 17:30)

 • Địa điểm: TP. Hồ Chí Minh
 • Thời gian: 19-21/10/2018

3) Workshop Certified Mind Coaching Group Code: MCG_1018_HCM (1 ngày, 8:30 - 17:30)

(Invitation only)

 • Địa điểm: TP. Hồ Chí Minh
 • Thời gian: 27/10/2018

fc70cb61fe4561b8e52e56432d0b4bdf.jpg

1) CBD Workshop Develop Creativity with Professional Coaching
Code: Workshop_1118_HCM (8:30 - 11:00)

 • Địa điểm: TP. Hồ Chí Minh
 • Thời gian: 15/11/2018

2) Khóa Mind Coaching – Huấn luyện Tâm trí Code: MC_1118_HCM (3 ngày, 8:30 - 17:30)

 • Địa điểm: TP. Hồ Chí Minh
 • Thời gian: 16-18/11/2018

3) Khóa Mind Coaching – Huấn luyện Tâm trí Code: MC_1118_HN (3 ngày, 8:30 - 17:30)

 • Địa điểm: TP. Hà Nội
 • Thời gian: 23-25/11/2018

fc70cb61fe4561b8e52e56432d0b4bdf.jpg

Đăng ký

Vui lòng nhập các thông tin để đăng ký hóa học