Tin tức

Tin từ Mind Coach Vietnam

Hướng dẫn Kỹ năng Huấn luyện để Phát triển Đội ngũ


Vào 2 ngày 17,18/8/2017, Mind Coach Vietnam đã có khóa hướng dẫn ứng dụng Kỹ năng Huấn luyện chuyên nghiệp (Professional Coaching) để phát triển đội ngũ cho đối tác là Tập đoàn Y khoa lớn nhất tại Việt Nam. Tham gia trong 2 ngày học, là các anh chị Lãnh đạo cấp C, quản lý cấp cao của các công ty thành viên, bệnh viện thành viên của tập đoàn. Trong khóa học, các bác sĩ và anh chị học viên đã thực hành các Kỹ năng Huấn luyện chuyên nghiệp theo tiêu chuẩn của Liên đoàn Huấn luyện Quốc tế - ICF để giúp bản thân và nhân viên vượt qua các vấn đề và đạt mục tiêu trong công việc và cuộc sống.

Có những vấn đề mà các anh chị CEO đã đau đầu từ vài tháng nay, vì chưa biết phải ra quyết định hay giải quyết như thế nào, thì trong khóa học họ đã giải quyết được và bừng lên các giải pháp mới, những cảm xúc mới để sẵn sàng quay về áp dụng, chia sẻ lại cho nhân viên của mình.

Hãy cùng xem một số hình ảnh về lớp học.

20170818_081902.jpg

20170818_085755.jpg

20170817_083939.jpg