Đội ngũ

Đội ngũ

Đội ngũ Mind Coach Vietnam


Mind Coach Vietnam chuyên cung cấp các giải pháp có nền tảng từ kỹ thuật Huấn luyện Chuyên nghiệp (Professional Coaching) cho cá nhân và tổ chức với mục tiêu "Giúp cho mỗi cá nhân phát huy tối đa tiềm năng bản thân để đóng góp một cách xuất sắc vào sự thành công của tổ chức".

Với mục tiêu đó, Mind Coach Vietnam được thành lập, quản lý vận hành và nhận được sự tư vấn, hỗ trợ từ các chuyên gia, tổ chức trong lĩnh vực Đào tạo, Huấn luyện chuyên nghiệp mang tầm vóc Quốc tế:


BAN CỐ VẤN QUỐC TẾ

john.jpg
michelle.jpg siew2.jpg
Tiến sĩ John C. NGUYEN
Texas, Hoa Kỳ
Liên đoàn Huấn luyện Quốc tế - ICF
CEO của Lighthouse Leadership (Hoa Kỳ)
Michelle J. Moarbes GRASBERGER
Palma Area, Tây Ban Nha
Liên đoàn Huấn luyện Quốc tế - ICF
CEO của MM HR Services
Siew Yun PANG
Singapore
Liên đoàn Huấn luyện Quốc tế - ICF
Co-founder của Positif Growth

thông tin thêm

----------------------------------------

BAN ĐIỀU HÀNH


TinhHa.png
Trương Tinh Hà
NGƯỜI SÁNG LẬP
thông tin thêm


----------------------------------------

CÁC NHÂN SỰ ĐANG CỘNG TÁC

c83c1cb16fab7f22dcbbbf11da66faeb.jpg
Hinh avatar_chi tien.png
Đặng Kim Phượng
MASTER COACH
thông tin thêm
Nguyễn Liên Khả
SENIOR COACH
thông tin thêm

Hoa Thị Mỹ Tiên
SENIOR COACH
thông tin thêm
2db57f604f18489cb98d58e93dedb5c6.jpg
Mind-coach_Ms-Hang.png
Hinh avatar_anh thanh.png
Trần Chung Thủy
SENIOR COACH
thông tin thêm
Phạm Thị Thúy Hằng
SENIOR COACH
thông tin thêm

Trần Vũ Thanh
CERTIFIED COACH
thông tin thêm
80e805760bf71973391238eb1539784b.jpg Certified-Coach_Huyen-Tran.png

Phan Kim Trang
CERTIFIED COACH
thông tin thêm
Trần Huyền Trân
CERTIFIED COACH
thông tin thêm----------------------------------------

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI

Các tổ chức trong và ngoài nước hiện đang là đối tác của Mind Coach Vietnam để triển khai các giải pháp cho cá nhân và tổ chức.

Học viện Coach Masters Quốc tế - Singapore

coach-master-logo.png


Tổ chức đào tạo kỹ năng lãnh đạo MoovOne - Pháp

moovone.png

Tổ chức Huấn luyện Lighthouse Leadership Coaching - Hoa Kỳ

logoLLC.jpg