Lịch khai giảng

Lịch khai giảng

Bên dưới là danh sách các khóa học sẽ khai giảng trong thời gian tới. Bạn vui lòng tham khảo thông tin về địa điểm và thời gian tổ chức, sau đó nhấn vào mục ĐĂNG KÝ - REGISTRATION hoặc điền vào form bên dưới để đăng ký với Mind Coach Vietnam. Chúng tôi vui mừng được đồng hành cùng bạn trong các khóa học tuyệt vời sắp được tổ chức.

1) Khóa Mind Coaching – Huấn luyện Tâm trí Code: MC_1119_HCM (3 ngày, 8:30 - 17:30)

  • Địa điểm: TP. Hồ Chí Minh
  • Thời gian: 15-17/11/2019

2) Workshop Huấn luyện hướng đến Thành công Code: WS_1119_HCM (1 ngày, 8:30 - 16:30)

  • Địa điểm: TP. Hồ Chí Minh
  • Thời gian: 30/11/2019

fc70cb61fe4561b8e52e56432d0b4bdf.jpg

1) Khóa Mind Coaching – Huấn luyện Tâm trí Code: MC_1219_HCM (3 ngày, 8:30 - 17:30)

  • Địa điểm: TP. Hồ Chí Minh
  • Thời gian: 6-8/12/2019

2) Khóa Mind Coaching Certification – Chứng chỉ Huấn luyện viên Tâm trí Code: MCC_1219_HCM (4 ngày, 8:30 - 17:30)

(dành riêng cho Mind Coaching Practitioner)

  • Địa điểm: TP. Hồ Chí Minh
  • Thời gian: 12-15/12/2019

fc70cb61fe4561b8e52e56432d0b4bdf.jpg

Đăng ký

Vui lòng nhập các thông tin để đăng ký hóa học