Lịch khai giảng

Lịch khai giảng

Bên dưới là danh sách các khóa học sẽ khai giảng trong thời gian tới. Bạn vui lòng tham khảo thông tin về địa điểm và thời gian tổ chức, sau đó nhấn vào mục ĐĂNG KÝ - REGISTRATION hoặc điền vào form bên dưới để đăng ký với Mind Coach Vietnam. Chúng tôi vui mừng được đồng hành cùng bạn trong các khóa học tuyệt vời sắp được tổ chức.

1) Khóa ICF Coaching Certification - Online Code: ICFO_010621_HCM (3 tháng, 20:00 - 22:00)

 • Hình thức: Online
 • Thời gian: bắt đầu từ ngày 07/06/2021
 • Thời hạn kết thúc đăng ký: 01/06/2021

2) Khóa ICF Coaching Certification - Online Code: ICF0_020621_HCM (3 tháng)

 • Hình thức: Online
 • Thời gian: đào tạo 10-11-12-13/06/2021
 • Thời hạn kết thúc đăng ký: 01/06/2021

3) Khóa học trực tuyến Thúc đẩy Hiệu suất Cá nhân Code: WS_010621_HCM (09:00 - 11:30)

 • Hình thức: Online
 • Thời gian: 12/06/2021

fc70cb61fe4561b8e52e56432d0b4bdf.jpg

1) Khóa ICF Coaching Certification - Online Code: ICFO_010721_HCM (3 tuần, 14:00 - 16:00)

 • Hình thức: Online
 • Thời gian: bắt đầu từ ngày 05/07/2021
 • Thời hạn kết thúc đăng ký: 28/06/2021

2) Khóa Professional Coaching Foundation – Kỹ năng Huấn luyện Chuyên nghiệp Code: PCF_010721_HCM (3 ngày, 8:30 - 17:30)

 • Địa điểm: TP. Hồ Chí Minh
 • Thời gian: 23-24-25/07/2021

fc70cb61fe4561b8e52e56432d0b4bdf.jpg

1) Khóa ICF Coaching Certification - Online Code: ICFO_020821_HCM (3 tuần, 19:00 - 21:00)

 • Hình thức: Online
 • Thời gian: bắt đầu từ ngày 02/08/2021
 • Thời hạn kết thúc đăng ký: 17/07/2021

2) Khóa Professional Coaching Certification Code: PCC_010821_HCM (3 ngày, 8:30 - 17:30)
(dành riêng cho Mind Coaching Practitioner)

 • Địa điểm: TP. Hồ Chí Minh
 • Thời gian: 06-07-08/08/2021.

3) Khóa Professional Coaching Foundation – Kỹ năng Huấn luyện Chuyên nghiệp Code: PCF_010821_HCM (3 ngày, 8:30 - 17:30)

 • Địa điểm: TP. Hồ Chí Minh
 • Thời gian: 20-21-22/08/2021

fc70cb61fe4561b8e52e56432d0b4bdf.jpg

1) Khóa ICF Coaching Certification - Online Code: ICFO_010921_HCM (3 tuần, 14:00 - 16:00)

 • Hình thức: Online
 • Thời gian: bắt đầu từ ngày 06/09/2021
 • Thời hạn kết thúc đăng ký: 28/08/2021

2) Khóa Professional Coaching Foundation – Kỹ năng Huấn luyện Chuyên nghiệp Code: PCF_010921_HCM (3 ngày, 8:30 - 17:30)

 • Địa điểm: TP. Hồ Chí Minh
 • Thời gian: 17-18-19/09/2021

3) Khóa Professional Coaching Certification Code: PCC_010921_HCM (3 ngày, 8:30 - 17:30)
(dành riêng cho Mind Coaching Practitioner)

 • Địa điểm: TP. Hồ Chí Minh.
 • Thời gian: 24-25-26/09/2021.

fc70cb61fe4561b8e52e56432d0b4bdf.jpg

1) Khóa Professional Coaching Foundation – Kỹ năng Huấn luyện Chuyên nghiệp Code: PCF_011121_HCM (3 ngày, 8:30 - 17:30)

 • Địa điểm: TP. Hồ Chí Minh
 • Thời gian: 26-27-28/11/2021

fc70cb61fe4561b8e52e56432d0b4bdf.jpg

Đăng ký

Vui lòng nhập các thông tin để đăng ký hóa học