Tin tức

Tin từ Mind Coach Vietnam

Lịch khai giảng của Mind Coach Vietnam


Bên dưới là danh sách các khóa học dự kiến sẽ khai giảng trong thời gian tới. Bạn vui lòng tham khảo thông tin về địa điểm và thời gian tổ chức, sau đó nhấn vào mục ĐĂNG KÝ - REGISTRATION để đăng ký với Mind Coach Vietnam. Chúng tôi vui mừng được đồng hành cùng bạn trong các khóa học tuyệt vời sắp được tổ chức.

--- Tháng 2/2017 ---

Khóa Mind Coaching – Huấn luyện tâm trí Code: MC_0217_HCM (3 ngày, 8:30 - 17:30) (HẾT CHỖ)

 • Địa điểm: TP. Hồ Chí Minh
 • Thời gian: 24,25,26/2/2017

--- Tháng 3/2017 ---

Khóa Mind Coaching – Huấn luyện tâm trí Code: MC_0317_HCM (3 ngày, 8:30 - 17:30) (HẾT CHỖ)

 • Địa điểm: TP. Hồ Chí Minh
 • Thời gian: 24,25,26/3/2017

--- Tháng 4/2017 ---

1) Khóa Khóa đào tạo Coach Quốc tế ICF - 2017 Code: CMA_0417_HCM (4 ngày, 8:30 - 17:30) (HẾT CHỖ)

 • Địa điểm: TP. Hồ Chí Minh
 • Thời gian: 13,14,15,16/4/2017

2) Khóa Mind Coaching – Huấn luyện tâm trí Code: MC_0417_HCM (3 ngày, 8:30 - 17:30) (HẾT CHỖ)

 • Địa điểm: TP. Hồ Chí Minh
 • Thời gian: 21,22,23/4/2017

--- Tháng 5/2017 ---

Khóa Mind Coaching – Huấn luyện tâm trí Code: MC_0517_HCM (3 ngày, 8:30 - 17:30) (HẾT CHỖ)

 • Địa điểm: TP. Hồ Chí Minh
 • Thời gian: 26,27,28/5/2017

--- Tháng 6/2017 ---

Khóa Mind Coach Certification - Huấn luyện viên tâm trí Code: MCC_0617_HCM (2,5 ngày, 8:30 - 17:30) (HẾT CHỖ)
( dành riêng cho Mind Coaching Practitioner)

 • Địa điểm: TP. Hồ Chí Minh
 • Thời gian: 2,3,4/6/2017

--- Tháng 7/2017---

1) Khóa Mind Coaching – Huấn luyện tâm trí Code: MC_0717_HN (3 ngày, 8:30 - 17:30) (HẾT CHỖ)

 • Địa điểm: TP. Hà Nội
 • Thời gian: 3,4,5/7/2017

2) Khóa Khóa đào tạo Coach Quốc tế ICF - 2017 Code: CMA_0717_HN (4 ngày, 8:30 - 17:30) (HẾT CHỖ)

 • Địa điểm: TP. Hà Nội
 • Thời gian: 22,23,24,25/7/2017

--- Tháng 8/2017 ---

1) Khóa Mind Coaching – Huấn luyện tâm trí Code: MC_0817_HN (3 ngày, 8:30 - 17:30) (HẾT CHỖ)

 • Địa điểm: TP. Hà Nội
 • Thời gian: 4,5,6/8/2017

2) Khóa Mind Coaching – Huấn luyện tâm trí Code: MC_0817_HCM (3 ngày, 8:30 - 17:30) (HẾT CHỖ)

 • Địa điểm: TP. Hồ Chí Minh
 • Thời gian: 25,26,27/8/2017

--- Tháng 9/2017 ---

Khóa Mind Coaching – Huấn luyện tâm trí Code: MC_0917_HCM (3 ngày, 8:30 - 17:30) (HẾT CHỖ)

 • Địa điểm: TP. Hồ Chí Minh
 • Thời gian: 22,23,24/9/2017

--- Tháng 10/2017 ---

1) Khóa Mind Coach Certification - Huấn luyện viên tâm trí Code: MCC_1017_HCM (2,5 ngày, 8:30 - 17:30) (HẾT CHỖ)
( dành riêng cho Mind Coaching Practitioner)

 • Địa điểm: TP. Hồ Chí Minh
 • Thời gian: 6,7,8/10/2017

2) Khóa Mind Coaching – Huấn luyện tâm trí Code: MC_1017_HCM (3 ngày, 8:30 - 17:30) (HẾT CHỖ)

 • Địa điểm: TP. Hồ Chí Minh
 • Thời gian: 27,28,29/10/2017

--- Tháng 12/2017 ---

Khóa Mind Coaching – Huấn luyện tâm trí Code: MC_1217_HCM (3 ngày, 8:30 - 17:30) (HẾT CHỖ)

 • Địa điểm: TP. Hồ Chí Minh
 • Thời gian: 15,16,17/12/2017

ĐĂNG KÝ - REGISTRATION


fc70cb61fe4561b8e52e56432d0b4bdf.jpg