Lịch khai giảng

Lịch khai giảng

Bên dưới là danh sách các khóa học sẽ khai giảng trong thời gian tới. Bạn vui lòng tham khảo thông tin về địa điểm và thời gian tổ chức, sau đó nhấn vào mục ĐĂNG KÝ - REGISTRATION hoặc điền vào form bên dưới để đăng ký với Mind Coach Vietnam. Chúng tôi vui mừng được đồng hành cùng bạn trong các khóa học tuyệt vời sắp được tổ chức.

1) Khóa Professional Coaching Foundation– Kỹ năng Huấn luyện Chuyên nghiệp Code: PCF_010520_HCM (3 ngày, 8:30 - 17:30)

 • Địa điểm: TP. Hồ Chí Minh
 • Thời gian: 22-24/05/2020

fc70cb61fe4561b8e52e56432d0b4bdf.jpg

1) Khóa ICF Coaching Certification Code: CMA_010620_HCM (4 ngày, 8:30 - 17:30)

 • Địa điểm: TP. Hồ Chí Minh
 • Thời gian: Tháng 06/2020
 • Hình thứ online: từ thứ hai đến thứ năm trong 3 tuần, từ 8h00 pm đến 10h00 pm.

2) Khóa Professional Coaching Foundation – Kỹ năng Huấn luyện Chuyên nghiệp Code: PCF_010620_HCM (3 ngày, 8:30 - 17:30)

 • Địa điểm: TP. Hồ Chí Minh
 • Thời gian: 19-21/06/2020

3) Khóa Professional Coaching Certification Code: PCC_010620_HCM (4 ngày, 8:30 - 17:30)

 • Địa điểm: TP. Hồ Chí Minh
 • Thời gian: 25-28/06/2020

fc70cb61fe4561b8e52e56432d0b4bdf.jpg

1) Khóa Professional Coaching Foundation – Kỹ năng Huấn luyện Chuyên nghiệp Code: PCF_010720_HN(3 ngày, 8:30 - 17:30)

 • Địa điểm: TP. Hà Nội
 • Thời gian: 17-19/07/2020

2) Khóa Professional Coaching Foundation – Kỹ năng Huấn luyện Chuyên nghiệp Code: PCF_010720_HCM (3 ngày, 8:30 - 17:30)

 • Địa điểm: TP. Hồ Chí Minh
 • Thời gian: 24-26/07/2020

fc70cb61fe4561b8e52e56432d0b4bdf.jpg

1) Khóa Professional Coaching Foundation – Kỹ năng Huấn luyện Chuyên nghiệp Code: PCF_010820_HCM (3 ngày, 8:30 - 17:30)

 • Địa điểm: TP. Hồ Chí Minh
 • Thời gian: 21-23/08/2020

fc70cb61fe4561b8e52e56432d0b4bdf.jpg

1) Khóa Professional Coaching Foundation – Kỹ năng Huấn luyện Chuyên nghiệp Code: PCF_010920_HCM (3 ngày, 8:30 - 17:30)

 • Địa điểm: TP. Hồ Chí Minh
 • Thời gian: 18-20/09/2020

2) Khóa ICF Coaching Certification Code: CMA_010920_HCM (4 ngày, 8:30 - 17:30)

 • Địa điểm: TP. Hồ Chí Minh
 • Thời gian: 24-27/09/2020

fc70cb61fe4561b8e52e56432d0b4bdf.jpg

1) Khóa Professional Coaching Foundation – Kỹ năng Huấn luyện Chuyên nghiệp Code: PCF_011020_HCM (3 ngày, 8:30 - 17:30)

 • Địa điểm: TP. Hồ Chí Minh
 • Thời gian: 23-25/10/2020

2) Khóa ICF Coaching Certification Code: CMA_011020_HN (4 ngày, 8:30 - 17:30)

 • Địa điểm: TP. Hà Nội
 • Thời gian: 28-31/10/2020

fc70cb61fe4561b8e52e56432d0b4bdf.jpg

1) Khóa ICF Coaching Certification Code: CMA_011120_HCM (4 ngày, 8:30 - 17:30)

 • Địa điểm: TP. Hồ Chí Minh
 • Thời gian: 05-08/11/2020

2) Khóa Professional Coaching Foundation – Kỹ năng Huấn luyện Chuyên nghiệp Code: PCF_011120_HCM (3 ngày, 8:30 - 17:30)

 • Địa điểm: TP. Hồ Chí Minh
 • Thời gian: 27-29/11/2020

fc70cb61fe4561b8e52e56432d0b4bdf.jpg

Đăng ký

Vui lòng nhập các thông tin để đăng ký hóa học