Tin tức

Tin từ Mind Coach Vietnam

Cùng xây dựng Nguồn Nhân lực Hạnh phúc


Tại sự kiện Happiness at Work 2017 diễn ra vào ngày 12/10/2017 tại TP.HCM, các Giám đốc của các công ty, tổ chức đã cùng trao đổi, thảo luận làm cách nào để nhân viên vui vẻ, gắn kết hơn tại nơi làm việc. Vì theo các báo cáo có tới 39% người đi làm cảm thấy không gắn kết với công việc, cơ quan, nhưng tới gần 67% trong số đó vẫn ở lại làm việc. Điều này gây lãng phí lớn về tài nguyên cho các công ty và chính các cá nhân này.

Người tham dự cũng đã được lắng nghe một phiên chia sẻ "Lãnh đạo giỏi hỏi câu hỏi hay" đề cập đến những câu hỏi mà một người lãnh đạo có thể tự hỏi mình và đội ngũ nhân viên của mình, giúp cho mỗi cá nhân trong tổ chức đi đúng hướng và gắn kết với nơi làm việc.

Mind Coach Vietnam vui mừng là một trong những nhà tài trợ cho sự kiện này vì tại Mind Coach Vietnam chúng tôi luôn tìm cách phát huy tiềm năng của nhân viên để giúp họ đóng góp một cách xuất sắc vào tổ chức mình đang làm việc.

20171012_090320.jpg

20171012_111513.jpg

20171012_162204.jpg

Xem thêm các hình ảnh tại Fanpage của Mind Coach Vietnam.

Nếu bạn quan tâm đến các giải pháp để phát triển tiềm năng đội ngũ của mình, hãy tham khảo các khóa đào tạo của Mind Coach Vietnam tại đây.