Tin tức

Tin từ Mind Coach Vietnam

Chia sẻ về coaching chuyên nghiệp cho cấp Quản lý tại Hà Nội


Trong tháng 8/2017, Mind Coach Vietnam đã có cơ hội chia sẻ với những anh chị đang nắm giữ các vai trò Lãnh đạo và Quản lý tại Hà Nội về các phương pháp để triển khai Huấn luyện chuyên nghiệp (Professional Coaching) vào trong doanh nghiệp và công việc điều hành của mình. Với sức mạnh vô cùng to lớn của Huấn luyện chuyên nghiệp, người Quản lý đã có một công cụ mới để giúp nhân viên phát triển về mặt kỹ năng, thái độ. Tuy nhiên, cũng cần hiểu rõ lúc nào và phương pháp hiệu quả để sử dụng Huấn luyện chuyên nghiệp trong công tác quản lý, điều hành thì có lợi nhất.

20170806_122854.jpg

20170806_174300.jpg

Với học viên của khóa Mind Coaching - Huấn luyện tâm trí tháng 8 tại Hà Nội.

20170728_170529.jpg

Chia sẻ về Huấn luyện chuyên nghiệp cho đối tác của Mind Coach Vietnam

Tại Mind Coach Vietnam, chúng tôi luôn nỗ lực đem các giải pháp về Huấn luyện chuyên nghiệp đến anh chị Quản lý để giúp công tác của họ hiệu quả hơn. Tìm hiểu thêm Lịch khai giảng của chúng tôi tại đây.