Tin tức

Tin từ Mind Coach Vietnam

Triển khai khóa học Kỹ năng Huấn luyện cho cấp quản lý tháng 7/2017


Mind Coach Vietnam đang phụ trách triển khai các khóa học nhằm trang bị kỹ năng Huấn luyện chuyên nghiệp (Professional Coaching) cho các cấp lãnh đạo, quản lý tại các tổ chức, công ty công nghệ lớn nhất tại Việt Nam. Khi áp dụng các kỹ thuật này, tính chủ động và hiệu suất của nhân viên tăng lên rõ rệt.

20170601_154804.jpg

20170721_082446.jpg

hinh 1_2.jpg

hinh 2.jpg

hinh 3_1.jpg

Chúng tôi tin một cách mạnh mẽ rằng Huấn luyện chuyên nghiệp chính là phương cách bền vững nhất để phát triển nguồn nhân lực cho tổ chức. Khi cấp quản lý hiểu được phát triển nhân viên là một phần trọng trách của mình, và tạo được môi trường thuận lợi, nhân viên của họ sẽ phát triển nhanh chóng, trở nên chủ động, tìm kiếm các giải pháp cho vấn đề họ đang gặp phải, thay vì cứ chạy đi hỏi "sếp", được như vậy, người nhân viên đã trở thành Lãnh đạo trong chính nhiệm vụ của mình.

Hãy đến cùng Mind Coach Vietnam để học học thêm các giải pháp mới trong lĩnh vực Huấn luyện chuyên nghiệp theo tiêu chuẩn Quốc tế.