Bài viết

Bài viết

Các công cụ Coaching và những điều cần lưu ý


Trong lĩnh vực Huấn luyện Chuyên nghiệp (Professional Coaching), bên cạnh các kỹ thuật (techniques), mô hình (models), nếu bạn biết cách sử dụng các công cụ (tools), bạn sẽ tạo ra một khoảng thời gian để giúp người khác nâng cao nhận thức (Awareness) về bản thân họ, thấu hiểu được các cản trở mà họ đang gặp phải, cùng họ tìm kiếm các giải pháp, ... Và quan trọng hơn, dùng công cụ như một chất xúc tác để có cuộc trao đổi kết nối, ý nghĩa.

MindCoach_Workshop05_CoachingTools_16.png

MindCoach_Workshop05_CoachingTools_18.png

Khi sử dụng các công cụ coaching, chúng ta cần được trang bị tư duy như sau:
1. Công cụ chỉ là ... công cụ. Để giúp chúng ta tham khảo, khám phá thêm, ... không nên dán nhãn (labeling) cho bản thân và người khác.
2. Mỗi công cụ chỉ có một tầm sử dụng và có giá trị trong một khoảng không-thời gian phù hợp với bối cảnh, tâm trạng, trạng thái năng lượng và tình huống của coachee.
3. Trước khi dùng công cụ, nên có người đi trước chỉ cho mình về nguyên tắc, quy trình, các giải thích cần thiết.
4. Khi sử dụng công cụ, các câu hỏi, phản hồi và thái độ trong quá trình trao đổi nên Trung tính (Neutral).
5. Dãy công cụ coaching thay đổi từ "Rất dễ" đến "Rất khó". Nhiều công cụ chúng ta có thể sử dụng ngay, đơn giản, chỉ cần qua vài hướng dẫn, nhưng cũng có những công cụ rất khó, phức tạp, đòi hỏi phải được Certified để sử dụng và giải thích.

Vậy một người làm công tác Quản lý, Nhân sự, Đào tạo, có thể dùng các Công cụ Coaching để làm gì?

Để tạo điều kiện cho các cá nhân & tổ chức mở ra các cơ hội Học hỏi & Hoàn thiện mới.

MindCoach_Workshop05_CoachingTools_02.jpg
MindCoach_Workshop05_CoachingTools_06.jpg
Bài viết khác