Bài viết

Bài viết

Những thay đổi & cập nhật mới của Liên đoàn Huấn luyện Quốc tế - ICF từ 2021


Tổ chức ICF – International Coach Federation là tổ chức phi lợi nhuận, theo đuổi việc phát triển, đặt ra các tiêu chuẩn cho ngành Huấn luyện Chuyên nghiệp (Professional Coaching) và tích hợp huấn luyện vào công tác xây dựng một xã hội thịnh vượng.

Năm 2020, ICF kỷ niệm 25 phát triển của mình, và từ năm 2021 bắt đầu phát triển với quy mô lớn hơn với tầm nhìn phát triển cho 25 năm kế tiếp.

Những thay đổi quan trọng của ICF từ 2021:

Logo-ICF_2021.jpg

 • Logo ICF đã được cập nhật mới với phong cách phóng khoáng hơn.
 • Cập nhật tên của tổ chức từ International Coach Federation thành International Coaching Federation. Tên viết tắt vẫn là ICF.
 • Địa chỉ website được cập nhật sang: coachingfederation.org
 • Sử dụng bộ Năng lực cốt lõi (Core Competencies) cập nhật.
 • Tổ chức ICF từ năm 2021 sẽ là một tổ chức bao gồm 6 tổ chức thành viên:

Logo-org-ICF_2021.jpg

 1. ICF Professional Coaches: là tổ chức phụ trách và quản lý các thành viên đã được đào tạo về huấn luyện chuyên nghiệp (Professional Coaching).
 2. The ICF Foundation: là quỹ kết nối các huấn luyện viên chuyên nghiệp, các tổ chức để tăng tốc và tăng cường tác động đến tiến bộ xã hội thông qua phương pháp huấn luyện.
 3. ICF Coaching in Organizations: là tổ chức thúc đẩy việc áp dụng các tiêu chuẩn và thực hành huấn luyện trong các tổ chức.
 4. ICF Coach Training: là tổ chức phát triển và quản lý các chương trình đào tạo huấn luyện viên của ICF.
 5. ICF Credentials and Standards: là tổ chức phát triển và quản lý các tiêu chuẩn ICF và chứng chỉ chuyên nghiệp của ICF.
 6. ICF Thought Leadership: là tổ chức tạo ra sự tương tác giữa các nhà đổi mới, nhà nghiên cứu, nhà công nghệ, nhà đầu tư mạo hiểm, báo chí và những người có ảnh hưởng để xây dựng và duy trì khối kiến thức toàn diện nhất và chất lượng cao nhất về nghệ thuật và thực hành Huấn luyện Chuyên nghiệp (Professional Coaching).


Hiện nay, ICF đang có hơn 35.000 thành viên hiện diện ở 143 quốc gia.

Nguồn: ICF
Mind Coach Vietnam