Bài viết

Bài viết

Báo cáo về xây dựng văn hóa huấn luyện


Báo cáo về xây dựng văn hóa huấn luyện trong tổ chức của ICF.


Vào tháng 8/2015, Học viện Nguồn nhân lực Quốc tế (HCI) và Liên đoàn Huấn luyện Quốc tế (ICF) đã cùng phối hợp và thực hiện khảo sát về việc xây dựng văn hóa huấn luyện (coaching culture) trong tổ chức để gắn kết nhân viên.

Báo cáo đã thể hiện nhiều thông số mà bất cứ một Giám đốc điều hành hoặc Giám đốc nguồn nhân lực cũng cần phải quan tâm và xem xét để tìm cách triển khai vào tổ chức của mình.

Những tổ chức xây dựng được văn hóa huấn luyện (coaching culture) tốt tiếp tục báo cáo về mức độ gắn kết cao của nhân viên (60%) và hiệu quả tài chính cao hơn các tổ chức không sử dụng coaching.

Các tổ chức được khảo sát đang dùng 14% tổng quỹ đào tạo doanh nghiệp cho công tác coaching, so với 11% của năm 2014.

Để tải toàn văn báo cáo, bạn vui lòng điền thông tin vào form bên dưới, chúng tôi sẽ gửi đường link để bạn tải báo cáo (bản tiếng Anh)Bài viết khác