Bài viết

Bài viết

Case study: Công ty Scommerce


Công ty: Scommerce

Lĩnh vực: Công ty Công nghệ chuyên về Giao nhận – Chuyển phát – Lưu trữ hàng hóa

Tình huống: Công ty hiện có mặt ở 63 tỉnh thành tại Việt Nam với một đội ngũ Giám sát và Quản lý cần có kiến thức, kỹ năng và sự tự tin về kỹ năng Huấn luyện cho nhân viên, giúp nhân viên tự tìm ra các giải pháp, xử lý các vấn đề khi gặp phải.

Giải pháp: Công ty đã tổ chức cho 180 nhân viên thuộc cấp bậc Giám sát, Quản lý và Lãnh đạo tham gia các khóa đào tạo Kỹ năng Huấn luyện do Mind Coach Vietnam tổ chức.Chương trình được thiết kế riêng cho Scommerce với: Ngày Đào tạo, Chuỗi Ngày Ứng dụng, Ngày Giải đáp thực tế.

Sau khi tham gia Ngày Đào tạo về Kỹ năng Huấn luyện, các học viên quay về thực hành với Chuỗi Ngày Ứng dụng tại nơi làm việc, ghi nhận các thay đổi và các khó khăn gặp phải. 3 tuần sau, họ tiếp tục có một buổi gặp mặt trong Ngày Giải đáp thực tế để được giảng viên của Mind Coach Vietnam giải đáp, hướng dẫn cách xử lý các tình huống gặp phải. Khi được giải đáp tất cả các phát sinh và hướng dẫn cách giải quyết, học viên quay về nơi làm việc để tiếp tục tiến hành Chuỗi Ngày Ứng dụng.

hinh 3.jpg

20170720_174643.jpg

hinh 2.jpg

Kết quả đạt được: Sau khi tham gia chương trình, kết quả khảo sát cho thấy:

1. Mức độ tự tin của học viên đã tăng lên rất nhanh chóng với số điểm tự đánh giá nghiêng nhiều về phía Rất tự tin với điểm số 7, 8, 9, 10.

screen1.jpg

screen2.jpg


2. Các ứng dụng của khóa học rất đa dạng trong công việc và cuộc sống: quản lý cảm xúc, hướng dẫn nhân viên hiệu quả hơn, biết cách đặt câu hỏi có chiều sâu hơn, tự giải quyết các vấn đề gặp phải trong cuộc sống, …

screen3.jpg


3. Khi đánh giá về mức độ hữu ích của chương trình đối với công việc, 95.6% trả lời rằng chương trình hữu ích cho công việc hiện tại của họ (điểm 8 trở lên trong thang điểm 10).

screen4.jpg


Để có giải pháp về Huấn luyện phù hợp và dành riêng cho công ty của mình, hãy liên hệ với Mind Coach Vietnam để được tư vấn.Bài viết khác