Tin tức

Tin từ Mind Coach Vietnam

Nguyễn Liên Khả


8272d19bc6241f1f117ed2127a934381.jpg

SENIOR COACH
Mind Coach Vietnam


Chị Nguyễn Liên Khả hiện hiện đang giữ vị trí Trưởng phòng Đào tạo và Phát triển tại VNG Corporation. Là nhà đào tạo, quản lý công tác đào tạo, có kinh nghiệm cố vấn, huấn luyện chuyên nghiệp hơn 18 năm trong lĩnh vực Nhân sự (HR) tại các tổ chức lớn và uy tín như VNG Corporation, TTT Corporation và Lạc Việt Corporation.

Nhờ quá trình làm việc và trải nghiệm, chị đã tích lũy nhiều kinh nghiệm xây dựng, phát triển và triển khai chương trình đào tạo cho hàng nghìn cán bộ cấp cao và nhân viên của doanh nghiệp. Với sự am hiểu và kiến thức sâu rộng trong lĩnh vực Đào tạo và Phát triển, chị Liên Khả đã góp phần xây dựng văn hóa đào tạo doanh nghiệp, cũng như phát triển hệ thống đào tạo chuyên nghiệp để đạt được các mục tiêu kinh doanh của tổ chức.

Bên cạnh kinh nghiệm Quản lý và Phát triển Nhân sự, chị Liên Khả còn là một trong số ít Huấn luyện viên (Coach) tại Việt Nam tốt nghiệp chương trình đào tạo kỹ năng Huấn luyện chuyên nghiệp theo tiêu chuẩn của Liên đoàn Huấn luyện Quốc tế - ICF. Đam mê và tâm huyết với Đào tạo, Huấn luyện, chị Liên Khả đã tham gia thiết kế, xây dựng chương trình và trực tiếp huấn luyện đội ngũ Quản lý tuyến đầu (1st-Line Managers) tại VNG Corporation, cũng như huấn luyện tại các tổ chức khác.


Lĩnh vực chuyên môn
- Huấn luyện hướng nghiệp
- Huấn luyện cấp Quản lý tuyến đầu (1st-Line Managers)
- ICF Professional Coaching
- Quản trị Nguồn nhân lực
- Chuyên gia Phát triển và Đào tạo
- Quản lý và Phát triển nhân tài
- Đào tạo Giảng viên nội bộ
- Tư vấn Quản trị doanh nghiệp.